تبلیغات
اعتراض پرستاران به بی عدالتی - تعرفه‌های پرستاری بر خلاف پزشكی بر مبنای كیفیت خدمات تعریف شد

نماینده وزارت بهداشت در شورای عالی بیمه:
تعرفه‌های پرستاری بر خلاف پزشكی بر مبنای كیفیت خدمات تعریف شد

خبرگزاری فارس: نماینده وزارت بهداشت در دبیرخانه شورای عالی بیمه گفت: بر خلاف نظام كمیت محور تعرفه های پزشكی، تعرفه های خدمات پرستاری به صورت نظام پرداخت روزانه و با توجه به كیفیت و سختی كار و جلب رضایت بیمار تعریف شد و اكنون در شورای عالی بیمه مراحل نهایی تصویب را طی می كند.


به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری، سعید معنوی افزود: تكالیف وزارت بهداشت و سازمان نظام پرستاری در زمینه تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری انجام شده و هم‌ اكنون در مرحله پوشش بیمه‌ای این خدمات هستیم زیرا نباید این هزینه ها از جیب مردم پرداخت شود.

وی افزود: تاكنون جلسات مشورتی و كارشناسی مشترك فراوانی بین سازمان نظام پرستاری و وزارت بهداشت برای عملیاتی كردن قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری برگزار شده است و سازمان نظام پرستاری با همكاری وزارت بهداشت از بیش از یك سال پیش جلسات متعددی برای تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری با بررسی رویكردهای مختلف برگزار كرده است.

كارشناس مسئول اداره سیاستگذاری تعرفه وزارت بهداشت افزود: در نخستین رویكرد، سازمان نظام پرستاری پیشنهاد داد كه خدمات پرستاری مشابه خدمات گروه پزشكی ( یعنی به ازای هر خدمت تعرفه ای معین شود كه تحت عنوان Fee For Service یا FFS شناخته می شود) تعرفه گذاری شود.

نماینده وزارت بهداشت در دبیرخانه شورای عالی بیمه با اشاره به تجربه نا موفق این شیوه تعرفه‌گذاری در خدمات پزشكی گفت: با این روش پزشكان فقط به كمیت خدمات توجه می‌كنند و كیفیت در این میان فراموش می‌شود و هیچ‌كس پاسخگوی بیمار نیست و محوریت اصلی موثر بودن كمیت بر درآمد است.

معنوی گفت: بخش عمده‌ای از مشكلات نظام سلامت كشور و علت اصلی تورم در هزینه‌های سلامت، ناشی از این نوع نظام پرداخت مبتنی بر كمیت است. كه ما به ازای هر خدمت پول پرداخت می شود. در این شیوه پزشكان تلاش می‌كنند تا میزان خدمات را بدون توجه به كیفیت، افزایش دهند.

وی ادامه داد: پس از انجام بررسی‌های لازم و بررسی تجارب دنیا مقرر شد نظام پرداخت برای پرستاران متفاوت با سیستم فعلی كشور، اصلاح شود و از یك نظام پرداختی كه تحت عنوان نظام پرداخت روزانه (Per Diem) استفاده شود.

نماینده وزارت بهداشت در دبیرخانه شورای عالی بیمه توضیح داد: در این نظام پرداخت به ازای هر روزكاری كه با ماهیت حرفه پرستاری منطبق است؛ تعرفه تعیین می‌شود.

معنوی اضافه كرد: سپس تصمیم بر آن شد تا زیرساخت‌های لازم برای تدوین این نظام پرداخت فراهم شود. به همین علت اعضای سازمان نظام پرستاری طی برنامه‌ای فشرده در بیمارستان‌های مختلف كشور، تواتر خدمات در بخش‌های مختلف و پس از بررسی میانگین آن، مبنای محاسبه حجم كارها قرار گرفت.

كارشناس مسئول اداره سیاستگذاری تعرفه وزارت بهداشت افزود: بالاخره برای هر بخش بسته خدمتی تعیین و پس از تعیین حجم كار و فعالیت در بخش‌های مختلف، حجم كار بخش داخلی به عنوان مبنای محاسبه سایر بخش‌ها در نظر گرفته شد.

نماینده وزارت بهداشت در دبیرخانه شورای عالی بیمه گفت: به عنوان مثال تعرفه پرداختی به ازای هر بیمار در بخش اورژانس 20 درصد و سوختگی 50درصد بیش از بخش داخلی می‌شود و این میزان برای بخش ICU ، حدود 3.3 برابر است.

معنوی ادامه داد: در درون یك بخش نیز بیماران رتبه بندی شدند و بنابراین نه تنها بخش‌ها رتبه‌بندی شدند بلكه بیماران درون هر بخش هم رتبه‌بندی شدند و بنابراین هر پرستار با توجه به عملكرد كمی و كیفی خود، تعرفه دریافت می كند.

وی گفت: پس از برگزاری 2 جلسه در دبیرخانه شورای عالی بیمه نتایج به همه سازمان‌های بیمه‌گر برای جمع آوری دیدگاه‌ها و اعلام نظر ارسال شده است.

نماینده وزارت بهداشت در دبیرخانه شورای عالی بیمه یادآورشد: برای بهبود عدالت و كاهش فاصله درآمدی در بین ارائه كنندگان مختلف، ارتقای كیفیت خدمات پرستاری و افزایش رضایتمندی بیماران نیازمندحمایت‌های بیمه‌ای از قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری هستیم.

معنوی افزود: برای اولین بار خدمات پرستاری استانداردسازی شده، نظام پرداخت بهینه ای برای آن طراحی شده و شاید این نخستین بار در كشور باشد كه رضایتمندی بیمار بر میزان دریافت میزان تعرفه ارائه كنندگان به صورت مستقیم موثر است (رضایتمندی بیماران می تواند دریافتی تعرفه را تا 20درصد تغییر دهد) و در نهایت، تعداد بسته های خدمتی (تعداد بسته ها از از 64 بسته به 9 بسته كاهش یافت) طوری طراحی شده است كه جنبه‌های عملیاتی شدن موضوع مورد نظر باشد.


EJVRXQGVUF \RXUPXVLFORRS !