تبلیغات
اعتراض پرستاران به بی عدالتی - از ماست که بر ماست
جمعه 13 اردیبهشت 1392

از ماست که بر ماست

   نوشته شده توسط: محمد یزدانی    

بدنبال بازدید سرزده  وزیر محترم بهداشت و درمان جناب آقای طریقت منفرد از بیمارستان امام حسین  متاسفانه ایشان به  پرستاران توهین کردند و با نهایت بی ادبی   با پرسنل پرستاری برخورد نمودند.

آیا مقصر این رفتار خود ما پرستاران نیستیم که اجازه اینگونه توهین ها را به خودمان می دهیم . ما پرستاران با پیگیری نکردن حقوق خود و عدم آگاهی نسبت به حقوقمان  و همچنین بی تفاوتی نسبت  به دیگر همکاران که مورد ظلم واقع می شوند به دیگران اجازه اینگونه رفتار ها را می دهیم .

وظیفه نهادهای صنفی پرستار چیست؟ مگر جز دفاع از حقوق پرستاران می باشد؟چرا نباید جواب این گستا خی ها داده شود مگر وزیر بهداشت نباید الگوی رفتاری برای دیگران باشد .اگر به این رفتار واکنش مناسب نشان داده نشود باید منتظر بی احترانی های بیشتری باشیم .

ادب مرد به ز دولت اوست.


EJVRXQGVUF \RXUPXVLFORRS !