تبلیغات
اعتراض پرستاران به بی عدالتی - وزارت بهداشت باید اعتبار قانون تعرفه گذاری را در بودجه سالانه می دیدیک نماینده مجلس شورای اسلامی:

 

یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در ساز و کارهای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری آمده است که وزارت بهداشت می تواند با توجه به سهم دیده شده برای این وزارتخانه اعتبار لازم برای اجرای این قانون را در بودجه سالانه اش ببیند که متأسفانه این کار در 4 سال گذشته انجام  نشد.

وزارت بهداشت باید اعتبار قانون تعرفه گذاری را در بودجه سالانه می دید

فخرالدین حیدری در گفت وگو با خبرنگار نظام پرستاری افزود: وزارت بهداشت می تواند اعتبار مورد نیاز قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری را از بودجه جاری تامین کند یا در صورت عدم توانایی پیگیری کند تا در قانون بودجه سالانه برای این قانون اعتباری دیده شود.

اظهار کرد: پس از تصویب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری مقرر شد آیین نامه این قانون با همکاری 3 ارگان سازمان نظام پرستاری کشور، وزارت بهداشت و وزارت رفاه تهیه و تدوین شود که این کار انجام شده و حتی استانداردهای خدمات پرستاری هم مشخص شده است.

وی ادامه داد: سپس باید گزارشی به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ارائه می شد و اعتبار لازم از بودجه جاری وزارت بهداشت یا در قانون بودجه سالیانه برای آن دیده می شد که البته این اتفاق نه در سال 87 و نه 88 و نه در سال 89 و 90 نیفتاد.

نماینده سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به اینکه ساز و کارهای این قانون آماده است وزارت بهداشت می تواند با توجه به سهم دیده شده برای این وزارتخانه اعتبار لازم برای اجرای این قانون را ببیند.

فاطمه اسکویی، قائم مقام وزیر بهداشت در امور پرستاری چندی پیش اعلام کرده بود  که  تصمیم  گیری  برای  اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری به نظر شورای عالی بیمه سلامت بستگی دارد و وزارت بهداشت نیز همه مستندات لازم را در اختیار شورای عالی بیمه گذاشته شد تا این شورا پس از بررسی، تایید و تعیین میزان بار مالی آن را به هیئت وزیران تقدیم کند.


EJVRXQGVUF \RXUPXVLFORRS !