تبلیغات
اعتراض پرستاران به بی عدالتی - بررسی افزایش کارانه پرستاران در هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی تهران


وسکویی خبر داد

مدیر امور پرستاری دانشگاه علوم پزشكی تهران گفت: كارانه پرستاران برخی بیمارستان‌های بزرگ این دانشگاه افزایش پیدا كرده و افزایش كارانه پرستاران بعضی دیگر از بیمارستان‌ها نیز در هیئت امنای دانشگاه در دست بررسی است.

بررسی افزایش کارانه پرستاران در هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی تهران

به  گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام پرستاری، به نقل از ایسنا خورشید وسكویی افزود:  شورایی در دانشگاه علوم پزشكی تهران به منظور اندیشیدن تمهیداتی برای تقویت انگیزه پرستاران تشكیل شده است و این شورا هفتگی تشكیل جلسه می‌دهد كه افزایش پرداختی و نزدیك شدن میزان كارانه پرستاران بیمارستان‌های مختلف به هم از جمله بحث‌های پیگیری شده است.

وی گفت:‌ وضعیت كارانه پرستاران از 3 ماه قبل تاكنون در دانشگاه علوم پزشكی تهران در حال بررسی است و مسئولان به راهكارهای خوبی در این زمینه دست یافته‌اند كه قرار است در هیئت امنای دانشگاه تصویب شود.

مدیر امور پرستاری دانشگاه علوم پزشكی تهران با اشاره به كاهش تاخیر در پرداخت كارانه پرستاران این دانشگاه اظهار كرد: اگرچه كارانه‌ها با فاصله زمانی كمتری پرداخت می‌شوند اما هنوز این فاصله زیاد است.  البته برخی  بیمارستان‌ها كارانه پرستاران را با فاصله یكی - دو ماهه می‌پردازند اگر چه ممكن است كارانه این بیمارستان‌ها كمتر باشد ولی چون به موقع پرداخت می‌شود پرستاران رضایت بیشتری از كارانه خود دارند.

وسكویی از جذب 500 خدمه بیمار به دانشگاه علوم پزشكی تهران خبر داد و اظهار كرد: بر اساس دستور باقر لاریجانی ، رئیس دانشگاه علوم پزشكی تهران  قرار است این كار انجام شود. تاكنون معیارهایی كه این افراد باید از آن‌ها برخوردار باشند و بیمارستان‌های نیازمند به خدمه بیمار شناسایی شده‌اند و در حال حاضر مسئولان دانشگاه در حال یافتن راهكارهای قانونی به منظور جذب این افراد هستند


EJVRXQGVUF \RXUPXVLFORRS !