تبلیغات
اعتراض پرستاران به بی عدالتی - پرستاران به علت فشار كاری در بخش دولتی،فعالیت دربخش خصوصی را ترجیح می دهند

پرستاران به علت فشار كاری در بخش دولتی،فعالیت دربخش خصوصی را ترجیح می دهند.
9


نویسنده :  administrator

شریفی مقدم،دبیرکل خانه پرستار در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران افزود:80 هزار پرستار در آزمون استخدامی وزارت بهداشت شرکت کردند و تا از میان 23 هزارنفر استخدام دانشگاههای علوم پزشکی شوند.استقبال پرستاران از این آزمون بسیار خوب و قابل توجه بود؛اما با این وجود هنوز پرستارکافی برای اجرای کامل قانونی ارتقای بهره وری تامین نشده است.

وی درباره شرایط بحرانی و وضعیت بسیار نامناسب پرستاران گفت:بسیاری از پرستاران پس از آزمون به دلیل راضی نبودن از فعالیت در بخش دولتی از این بخش چشم پوشی کردند؛این درحالی است که بسیاری از پرستاران ترجیح می دهند به علت شرایط حقوقی مناسب تر در بخش خصوصی فعالیت کنند.

شریفی مقدم تصریح کرد:پرستاران بخش های دولتی به علت کمبود نیرو دراین بخش ها؛فشار شدیدی را تحمل می کنند که همین موضوع باعث بی رغبتی آنها برای فعالیت در بخش های دولتی است.
وی یادآور شد:البته بخش خصوصی نیز مشکلاتی دارد که نباید از آن چشم پوشی شود.

شریفی مقدم در پایان با اشاره به کمبود شدید پرستار خاطرنشان کرد:کمبود پرستار تا حدی است که تعدادی از مراکز درمانی به علت کمبود نیروی بالینی به خصوص پرستاری با وجود کامل بودن تجهیزات،به بهره برداری نرسیده است./ه

 


EJVRXQGVUF \RXUPXVLFORRS !