تبلیغات
اعتراض پرستاران به بی عدالتی - درآمد پرستاران با اجرای قانون ارتقای بهره وری افزایش می یابد

 رئیس کل سازمان نظام پرستاری:

درآمد پرستاران با اجرای قانون ارتقای بهره وری افزایش می یابد

رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: بر اساس قانون ارتقای بهره وری قیمت و بهای هر ساعت کار پرستاران افزایش یافته است که این مزیت، درآمد پرستاران از محل اجرای قانون ارتقای بهره وری را بیشتر می کند.

درآمد پرستاران با اجرای قانون ارتقای بهره وری افزایش می یابد

 غضنفر میرزابیگی در گفت و گو با خبرنگار نظام پرستاری، اظهار داشت: در گذشته ارزش هر ساعت کار پرستاران معادل یک- صدو هفتاد و پنجم حقوق آنان بود اما اکنون به یک- صدو شصتم  ارتقاء یافته است.

وی با بیان اینکه برخی افراد به دلیل کم اطلاعی محدودیت های ناشی از اجرای قانون ارتقای بهره وری را مطرح می کنند، افزود: بحث محدودیت کار در یک بیمارستان در جلسه شورای عالی نآم پرستاری و اجلاس معاونان توسعه نیروی انسانی دانشگاه ها طرح و بررسی شد که در نهایت نظر وزارت بهداشت به دانشگاه های علوم پزشکی درباره محدودیت کار در یک بخش دولتی یا غیر دولتی ابلاغ شد.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری خاطرنشان کرد: بر اساس ابلاغ وزارت بهداشت پرستارانی که تمایل دارند علاوه بر اضافه کار 80 ساعته مندرج در قانون ارتقای بهره وری 80 ساعت دیگر نیز کار کنند می توانند اضافه کار دوم خود را در یکی از بخش های دولتی یا خصوصی انجام دهند. به عنوان نمونه پرستاری که در تهران 80 ساعت اضافه کار در بیمارستان شریعتی انجام می دهد می تواند 80 ساعت دیگر نیز در بیمارستان رسول اکرم (ص) کار کند.

وی ادامه داد: با این وجود ما محدودیت کار در یک بیمارستان را نداریم بلکه این محدودیت در یک بخش دولتی یا غیر دولتی وجود دارد اما پرستاران می توانند تا سقف 160 ساعت اضافه کار انجام دهند.

میرزابیگی با اشاره به اینکه اکنون اجرای قانون ارتقای بهره وری در دانشگاه ها در حال اجرا است، تاکید کرد: قانون ارتقای بهره وری مانعی برای پرداخت های اضافه کار تشویقی و مدیریتی برای پرستاران محسوب نمی شود و سقف اضافه کار 80 ساعتی مربوط به اضافه کار تشویقی نیست.

وی تاکید کرد: سقف اضافه کار 80 ساعته و محدودیت حضور فیزیکی برای انجام کار بنا به درخواست خود پرستاران اعمال شده است زیرا اکثریت جامعه پرستاری را زنان تشکیل می دهند که به دلیل اولویت رسیدگی به خانواده و فرزندان خود مایل به انجام اضافه کار نیستند. اما این موضوع به هیچ عنوان مانعی برای پرداختی های تشویقی و مدیریتی نیست و کماکان می تواند ادامه داشته باشد.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری ادامه داد: امروزه در بسیاری از دستگاه های کشور پرداخت هایی مبنی بر اضافه کار حضوری و فیزیکی دارند که اگر بخواهند بر مبنای عملکرد پرسنل و بر اساس ارزش کار آنان پرداختی داشته باشند مسیر پرداخت آن بسته نیست و برای پرداخت اضافه کار می توانند از اختیارات رئیس جمهوری استفاده کنند و حتی بیشتر از سقف 175 ساعت نیز به پرسنل اضافه کار پرداخت کنند.

وی با اشاره به مزایای قانون ارتقای بهره وری برای پرستاران، گفت: قبلا اضافه کار پرستاران بر مبنای یک-صدو هفتاد و پنجم محاسبه می شد اما اکنون با اجرای قانون ارتقای بهره وری اضافه کار پرستاران بر مبنای یک-صدوشصتم محاسبه و پرداخت می شود. به این معنا که در گذشته ارزش هر ساعت کار پرستاران معادل یک- صدو هفتاد و پنجم حقوق آنان بود اما اکنون به یک- صدو شصتم  ارتقاء یافته است.

میرزابیگی تاکید کرد: بر اساس قانون ارتقای بهره وری قیمت و بهای هر ساعت کار پرستاران افزوده شده است که این مزیت، درآمد پرستاران از محل اجرای قانون ارتقای بهره وری را بیشتر می کند.

وی با اشاره به فراهم شدن زمینه اجرای قانون ارتقای بهره وری، افزود: بر اساس دستور وزارت بهداشت قرار شد همه دانشگاههای علوم پزشکی بر مبنای اسامی 5/1 برابر ظرفیت قبول شدگان اعلام شده، افراد واجد شرایط را با عقد قرارداد 89 روزه بکارگیری کنند تا بیش از این در اجرای قانون ارتقای بهره وری تأخیر نیفتد.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری یادآور شد: همچنین با دستور وزیر بهداشت به همه دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور اجازه داده شد به ازای نیروهای پرستار قراردادی، طرحی و تبصره ای که قبلاً در دانشگاه علوم پزشکی مشغول به کار بوده اند و اکنون با شرکت در آزمون استخدامی تبدیل وضعیت شده اند، دقیقا به همان میزان نیروی قراردادی جدید استخدام کنند. یعنی با صدور این مجوز رقم 23 هزار پرستار به رقم پرستاران موجود افزوده می شود.

وی تصریح کرد: با دریافت این چند امتیاز برای جامعه پرستاری موضوع امضای تعهدنامه ها در آخرین جلسه شورای عالی نظام پرستاری همزمان با اول و دوم مرداد مطرح و مصوب شد از این پس پرستاران کشور تعهدنامه های دانشگاههای علوم پزشکی را امضا کنند تا هر چه زودتر روال قانونی برای کاهش ساعت کاری و پرداختهای قانونی به پرستاران مطابق قانون جدید طی شود.

میرزابیگی تاکید کرد: پرستاران نباید نگران امضای تعهدنامه باشند و دقت کنند تمام بندهای قانون ارتقای بهره وری پشت این تعهدنامه قید شده باشد و پس از مطالعه دقیق آن را امضا کنند.


EJVRXQGVUF \RXUPXVLFORRS !