تبلیغات
اعتراض پرستاران به بی عدالتی - آگهی استخدام پرستاران 10 بهمن در جراید منتشر می‌شود

معاون توسعه وزارت بهداشت:

آگهی استخدام پرستاران 10 بهمن در جراید منتشر می‌شود

معاون توسعه وزارت بهداشت گفت:‌ آگهی استخدام پرستاران 10بهمن در جراید منتشر می‌شود و از سال 90 فرآیند جذب و بكارگیری آنها اجرا می‌شود.

آگهی استخدام پرستاران 10 بهمن در جراید منتشر می‌شود

 به گزارش خبرنگار نظام پرستاری به نقل از خبرگزاری فارس، سید عباس حسنی در جلسه ستاد انتخابات نظام پرستاری اظهار داشت: برای اجرای قانون ارتقاء بهره وری به استخدام 23 هزار پرستار نیاز بود بر این اساس طبق جدول زمان بندی و هماهنگی‌های انجام شده آزمون استخدام پرستاری ششم اسفند در تمام دانشگاه‌های علوم پزشكی كشور برگزار می‌شود.

وی افزود: آزمون استخدام پرستاران 6 اسفند پس از فراخوان عمومی تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی اجرا می شود لذا همه رشته‌هایی كه شامل این قانون می‌شود می‌توانند در این آزمون شركت كنند و جذب دانشگاه شوند.

حسنی یادآور شد: از 10 بهمن آگهی استخدام پرستاری در جراید منتشر می‌شود. فرآیند جذب پرستاران طبق مقررات قانونی انجام می‌شود و از سال 90 كار جذب و بكارگیری آنها نهایی می شود.

وی همچنبن افزود: تدابیر لازم برای مراكز توسعه یافته و جدیدالاحداث كه همچنان به نیرو و كادر پرستاری نیاز دارد اتخاذ شده است كه اگر پرستاران شركتی و قراردادی این مراكز در آزمون شركت كنند از ظرفیت‌های قانونی برای بكارگیری نیروهای قراردادی استفاده كنند.

حسنی اضافه كرد: تبدیل وضعیت تمام نیروهای شركتی در خانواده وزارت بهداشت كه شرایط لازم را دارند در حال پیگیری و انجام است.


EJVRXQGVUF \RXUPXVLFORRS !