تبلیغات
اعتراض پرستاران به بی عدالتی - با وجود بیماریهای خطرناک وزارت بهداشت هیچ برنامه مدونی برای معاینات دوره ای پرستاران ندارد

با وجود بیماریهای خطرناک وزارت بهداشت هیچ برنامه مدونی برای معاینات دوره ای پرستاران ندارد


مشاور وزیر بهداشت در امور پرستاری گفت: اكثر پرستاران در معرض انواع بیماری‌های واگیر، بیماریهای جسمی و روانی هستند اما هیچ برنامه مدونی برای معاینه دوره‌ای سلامت پرستاران تاكنون در كشور وجود نداشته است.

محمدعلی چراغی در پاسخ به این پرسش كه با وجود اینكه پرستاران در معرض انواع بیماری‌های واگیر، بیماری‌های جسمی و اسكلتی و نیز ناراحتی‌های روانی قرار دارند آیا برنامه‌ای برای كنترل سلامت و معاینه دوره‌ای آ‌نان وجود دارد یا نه گفت: متأسفانه نه، هیچ برنامه مدون و مشخصی برای كنترل و پایش سلامت پرستاران در كشور نه در بخش دولتی و نه خصوصی وجود ندارد.

وی ادامه داد: اگر در یك مركز درمانی چنین كاری انجام شده باشد موردی و پراكنده بوده است و در این زمینه تاكنون برنامه مشخصی در كشور اجرا نشده است.

مدیر كل امور پرستاری وزارت بهداشت گفت: البته در برنامه‌های كشوری روز سلامت مردان یا روز سلامت زنان، پرستاران نیز مشمول پایش‌های سلامت می‌شوند اما برنامه مشخصی برای پرستاران تاكنون اجرا نشده است در حالی كه سؤال شما كاملاً درست است و با توجه به خطرات و آسیب‌های زیادی كه سلامت پرستاران را تهدید می‌كند، اجرای چنین برنامه‌ای ضروری است.

وی ادامه داد: طرح این موضوع باعث شده كه حتماً ما در وزارت بهداشت اجرای طرح پایش و ارزشیابی سلامت پرستاران را از جنبه‌های مختلف سلامت زیستی، روانی و اجتماعی با معاینات دوره‌ای آنان را در دستور كار قرار دهیم و امیدوارم از سال آینده بتوانیم چنین طرحی را در سطح كشور اجرا كنیم.


EJVRXQGVUF \RXUPXVLFORRS !