تبلیغات
اعتراض پرستاران به بی عدالتی - آئین‌نامه قانون کاهش ساعت کاری پرستاران
سه شنبه 5 بهمن 1389

آئین‌نامه قانون کاهش ساعت کاری پرستاران

   نوشته شده توسط: محمد یزدانی    

آئین‌نامه قانون کاهش ساعت کاری پرستاران در وزارت بهداشت تصویب شد و برای تصویب نهایی و اجرا به دولت رفت. با اجرای این قانون حدود 17 هزار پرستار و کادر درمانی جدید در بخش دولتی استخدام می‌شوند و ساعت کاری پرستاران به‌طور میانگین چهار ساعت در هفته کم می‌شود. . وی گفت: برآورد اولیه این است که اجرای این قانون حدود یکصد میلیارد تومان برای دولت هزینه داشته باشد اما رئیس‌جمهوری در مراسم روز پرستار قول داد که حتی اگر اجرای این قانون بیش از یکصد میلیارد تومان هم هزینه داشته باشد دولت آن را تامین و قانون را اجرا می‌کند. رئیس کل سازمان نظام پرستاری افزود: در آئین‌نامه اجرایی این قانون، عبارت «دولت می‌تواند» حذف و مقرر شد تعهدات مندرج در متن آئین‌نامه، اجرایی شود، تنها تغییری که در متن آئین‌نامه نسبت به قانون اعمال شد این بود که ضریب کار در شیفت بعد از ظهر برای پرستاران و کادر بالینی به میزان 2/1 تصویب نشد و معادل ضریب کاری در شیفت صبح محاسبه می‌شود اما ضریب کاری 5/1 برای شیفت شب و روزهای تعطیل مصوب شد. وی ادامه داد: با اجرای این آئین‌نامه مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور برای تمام پرسنل فعال در بالین و تمام پرستاران اعمال می‌شود. وی گفت: کارفرماها چه در بخش دولتی چه سایر بخش‌ها حق اضافه کاری اجباری بیش از یکصد ساعت در ماه را برای این پرسنل ندارند و کمیته‌های رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه‌های علوم پزشکی، مراجع رسیدگی به اجرای درست این قانون هستند ضمن این‌که سازمان نظام پرستاری و وزارت بهداشت نیز هر شش ماه یکبار گزارش نحوه اجرای این قانون را به مجلس ارائه می‌کند. میرزابیگی افزود: همچنین مطابق این آئین‌نامه پرستاران و سایر پرسنل بالینی شاغل در بخش‌های سوختگی، روانی، اورژانس و بخش‌های مراقبت‌های ویژه از یک ماه مرخصی بیشتر معادل دو ماه در سال برخوردار می‌شوند، همچنین تمام پرستاران و پرسنل بالینی شاغل در بخش‌های دولتی و غیر‌دولتی نباید بیش از 12 ساعت کار متوالی انجام دهند. رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: البته این مزایا فقط برای پرستاران و کادر بالینی است که در یکی از بخش‌های دولتی یا خصوصی، خیریه یا نیروهای مسلح فعال باشند. وی افزود: طبق محاسبات انجام شده، با استخدام بین 15 تا 17 هزار پرستار و کادر بالینی در مرحله اول کمبود کادر بالینی اجرای این قانون از بین می‌رود و بعد از آن با استخدام سالانه شش تا هفت‌هزار کادر بالینی در بخش دولتی به استاندارد لازم می‌رسیم. وی گفت: بخش خصوصی نیز قطعا از اجرای این قانون استقبال می‌کند زیرا همزمان با اجرای آن، قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری نیز اجرا می‌شود که باعث افزایش درآمد آنها می‌شود، این قانون به‌زودی به صورت پایلوت در یک استان اجرا می‌شود و بعد از رفع نواقص آن از حدود یک‌سال آینده در سراسر کشور اجرایی می‌شود. میرزابیگی افزود: با اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، پرداخت از جیب مردم نیز کاهش می‌یابد. متن کامل آئین‌نامه قانون ارتقای بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت که در وزارت بهداشت تصویب شده به شرح ذیل است: ماده 1: شاغلان بالینی به کارکنان رشته بهداشتی درمانی اطلاق می‌شود که در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شبانه‌روزی دولتی (کشوری و لشکری) و غیردولتی به بیماران بستری مستقیما ارائه خدمت می‌دهند و شامل پرستاران، بهیاران، کمک بهیاران، ماماها، پزشکان، کاردان‌های اتاق عمل و کاردان‌ها و کارشناسان هوشبری است. ماده 2: میزان ساعت کار کارکنان 44 ساعت در هفته است و باتوجه به صعوبت کار، سابقه خدمت و کار در نوبت کاری‌های غیرمتعارف، طبق دستورالعملی که به تفکیک مشاغل و به نسبت نوع فعالیت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و ابلاغ می‌شود، حداکثر تا 8 ساعت در هفته تقلیل می‌یابد. این دستورالعمل‌ها در بخش‌های دولتی و غیردولتی لازم‌الاجرا خواهد بود. ماده 3: کارکنان بالینی بیمارستان‌های روانی و سوختگی موضوع ماده یک این آئین‌نامه به علاوه کارشناسان امور روانی، مددیاران و کاردرمانگران این بیمارستان‌ها علاوه بر مرخصی استحقاقی سالانه حداکثر تا یک ماه از مرخصی کار در محیط‌های غیرمتعارف برحسب دستورالعملی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌کند استفاده خواهند کرد. این مرخصی قابل خرید یا ذخیره نیست. تبصره: کارکنان بالینی که در بخش‌های روانی و سوختگی بیمارستان‌های عمومی به‌طور مستمر اشتغال داشته باشند مشمول مفاد ماده فوق‌الذکر خواهند بود. ماده4: مشاغل کارکنان بالینی بیمارستان‌های روانی و سوختگی و مشمولان موضوع ماده 16 قانون سازمان نظام پرستاری مشاغل در بخش‌های دولتی و غیردولتی از جمله مشاغل سخت و زیان‌آور تلقی می‌شوند. دستورالعمل مشاغل سخت و زیان‌آور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مندرج در بند 5 قانون و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری تنظیم و ابلاغ می‌شود. ماده 5: ساعات کار کارکنان بالینی در بخش‌های دولتی و غیردولتی در نوبت‌های شب و ایام تعطیل با ضریب 5/1 محاسبه می‌شود. مشمولان این ماده اجازه کار بیش از 12 ساعت متوالی را نداشته و می‌توانند در صورت نیاز ماهانه حداکثر یکصد ساعت با توافق کارفرما اضافه کاری انجام دهند. با اعمال این ضریب هیچ‌ یک از کارکنان مجاز به صرف زمان جهت خوابیدن طی شیفت‌های شب و ایام تعطیل نیستند. تبصره: در تعویض شیفت‌های کاری یک ساعت صرف تغییر و تحول امور جاری بخش و بیماران بستری می‌شود. ماده 6: روش پرداخت حقوق و مزایای شاغلان خدمت در بخش‌های دولتی و غیردولتی در واحدهای مطروحه در ماده یک این آئین‌نامه ترکیبی از دو روش ثابت و مبتنی بر عملکرد می‌باشد که مبنای پرداخت حقوق و مزایای ثابت قوانین و ضوابط مترتب در بخش‌های مذکور و مبنای پرداخت در روش مبتنی بر عملکرد تا تعیین نرخ تعرفه‌های خدمات در بخش دولتی بر اساس طرح نظام نوین بیمارستان‌ها و در بخش غیردولتی طبق روال حاکم خواهد بود. ماده 7‌: مزایای این قانون به شاغلانی که توام در بخش دولتی و غیردولتی به کار بالینی در رشته شغلی مرتبط اشتغال دارند تعلق نخواهد گرفت. به این منظور با مشمولان این قانون سالانه تعهدنامه‌ای که متن آن توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تنظیم و ابلاغ خواهد شد مبادله می‌شود و طی آن فرد متعهد به انجام خدمت در یک بخش خواهد شد و در صورت احراز خلاف این امر فرد متخلف به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه معرفی خواهد شد. ماده 8: اعتبار ریالی ناشی از اجرای قانون همه ساله پیش‌بینی و در بودجه عمومی دستگاه‌های ذی‌ربط منظور خواهد شد. ماده 9: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری موظف است کمبود نیروی انسانی ناشی از اجرای این قانون را که از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام می‌شود در قالب مجوز استخدام مضاعف طبق ماده 51 قانون مدیریت خدمات کشوری تامین کند. ضمنا انعقاد قرارداد با افراد حقیقی با رعایت ماده 32 قانون پیش گفته: در جهت مرتفع کردن قسمتی از کمبود نیروی مورد نیاز بلامانع است.


EJVRXQGVUF \RXUPXVLFORRS !