تبلیغات
اعتراض پرستاران به بی عدالتی - استان بوشهر نیازمند استخدام هزار پرستار جدید است

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر :

استان بوشهر نیازمند استخدام هزار پرستار جدید است

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: از وزارت بهداشت و درمان می خواهیم سهمیه‌ استخدام هزار پرستار جدید در استان بوشهر را برای تأمین حداقل نیروی مورد نیاز در مراکز درمانی استان اختصاص دهد.

استان بوشهر نیازمند استخدام هزار پرستار جدید است

 

 

حسین پوپ در گفت و گو با خبرنگار نظام پرستاری با اشاره به صدور مجوز استخدام 23 هزار پرستار، افزود: فعلاً وزارت بهداشت برای در نظر گرفتن سهمیه جذب نیروهای جدید پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اعلام نیاز نکرده است اما ما برآوردهای دقیق خود را برای میزان مورد نیاز کادر پرستار انجام می دهیم.

 

وی افزود: از آنجایی که اجرای قانون ارتقای بهره وری نیروهای بالینی نظام سلامت مستلزم بکارگیری نیروهای جدید بوده است ما در ابتدای مطرح شدن این بحث محاسبات خود را برای برآورد نیروهای مورد نیاز انجام داده ایم.

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ادامه داد: از مدیران پرستاری بیمارستان های استان بوشهر خواسته ایم که به طور مجدد با بررسی های دقیق میزان کمبود نیرو در مراکز درمانی تحت نظارت خود را بسنجند و سپس به ما اعلام کنند.

وی تأکید کرد: بر اساس برآوردهای صورت گرفته اکنون هزار نفر به عنوان کادر پرستاری در بخش دولتی استان بوشهر مشغول خدمت رسانی هستند که باید معادل همین مقدار نیروی جدید بکارگیری شود تا به صورت حداقلی نیازهای استان به پرستار برطرف شود.

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری بوشهر اضافه کرد: از این رو برای اختصاص سهمیه استخدام هزار پرستار جدید در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از وزارت بهداشت درخواست داریم تا به حداقل ضریب 5/1 پرستار به ازای هر تخت بیمارستانی دست یابیم.

وی اظهار کرد: این تعداد نیروی مورد نیاز برای جذب در بیمارستان های بخش دولتی بوشهر بر اساس کاهش حداکثر 8 ساعت کار در هفته و میزان مرخصی ها و تعطیلات در نظر گرفته شده در قانون محاسبه شده است.

پوپ با بیان اینکه هم اکنون 15 بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر وجود دارد، افزود: از این تعداد 9بیمارستان دولتی و 7 بیمارستان خصوصی هستند.

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری بوشهر افزود: در استان بوشهر کمبود نیرو فقط مختص برخی از بخش های بیمارستانی نیست و نمی توان گفت مثلاً در بخش ویژه یا اورژانس یا اتاق عمل با کمبود پرسنل پرستاری مواجه هستیم بلکه اکنون این کمبود نیرو در تمام بخش ها مشاهده می شود.

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خاطرنشان کرد: اکنون در سطح استان بوشهر در بخش دانشگاهی و دولتی نسبت کادر پرستاری به ازای هر تخت بیمارستانی حدود 8/0 است. البته بیمارستان های خصوصی شامل این آمار نمی شود که برآورد آن به استخراج آمارهای دقیق تری نیازمند است.


EJVRXQGVUF \RXUPXVLFORRS !