تبلیغات
اعتراض پرستاران به بی عدالتی - بیمارستان شهید مدنی گناباد بدون جذب نیرو راه اندازی شده است

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد:

بیمارستان شهید مدنی گناباد بدون جذب نیرو راه اندازی شده است

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد گفت: بیمارستان شهید مدنی گناباد فاقد پست سازمانی و چارت تشکیلاتی است و بدون جذب نیرو و به کمک پرسنل بیمارستانهای دیگر راه اندازی شده است.

بیمارستان شهید مدنی گناباد بدون جذب نیرو ر اه اندازی شده است

معصومه قرچه در گفت و گو با خبرنگار نظام پرستاری افزود: بیمارستان شهید مدنی گناباد به عنوان بیمارستان 32 تختخوابی بدون جذب نیرو راه اندازی شده و ما مجبور هستیم از پرسنل دیگر بیمارستان ها برای پوشش نیرو در این بیمارستان استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه 3 بیمارستان دولتی شامل بیمارستان های 22 بهمن، 15 خرداد و شهید مدنی در گناباد وجود دارد، افزود: برای  بیمارستان شهید مدنی 32 نیروی پرستار در نظر گرفته ایم که باید در جریان استخدام 23 هزار پرستار جدید نیروهای مورد نیاز خود را بکارگیری کنند.

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد خاطرنشان کرد: ما قبلاً آمارهای خود درباره کمبود نیرو را اعلام کرده ایم و وزارت بهداشت در جریان تعداد پست های بلاتصدی دانشگاه علوم پزشکی گناباد قرار دارد.

وی تأکید کرد: حدود 60 نفر کادر پرستار جدید برای بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشگی گناباد نیاز است.

قرچه کمبود نیروی 60 نفری کادر پرستاری را برای 3 بیمارستان گناباد زیاد برشمرد و افزود: بیشترین مشکل کمبود نیرو را در بیمارستان جدیدالاحداث شهید مدنی داریم اما در سایر بیمارستان ها نیز با کمبود نیرو مواجه هستیم به ویژه در اورژانس ها وضعیت حساس تر می شود.

وی با بیان اینکه اکنون به دلیل کمبود نیرو از نیروهای طرحی برای اداره اورژانس بیمارستان ها استفاده می کنیم، افزود: در حالی که باید نیروهای باسابقه و دارای تخصص بیشتر را در این بخش ها بکارگیری کرد.  

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد خاطرنشان کرد: در زمان حاضر اکثر بیمارستان های ما از فضاهای فیزیکی نامناسب و غیر استاندارد برخوردار هستند و به دلیل کمبود بودجه و نوع دیدگاه مدیران، نیروی کافی برای نگهبانی وجود ندارد و این امر به ویژه در بخش اورژانس بیمارستانی حادتر است.

وی اظهار امیدواری کرد، با استخدام نیروهای جدید پرستار بسیاری از معضلات جامعه پرستاری به ویژه مشکل گرداندن بیمارستان های جدید الاحداث و بخش های تازه راه اندازی شده بیمارستانی در کشور برطرف شود.


EJVRXQGVUF \RXUPXVLFORRS !