تبلیغات
اعتراض پرستاران به بی عدالتی - سایت جامع پرستاران ایران از سوی وزارت بهداشت راه اندازی می شود

مشاور وزیر بهداشت در امور پرستاری:

سایت جامع پرستاران ایران از سوی وزارت بهداشت راه اندازی می شود

مشاور وزیر بهداشت در امور پرستاری گفت: با توجه به لزوم به روزسازی آمار مربوط به جامعه پرستاری کشور، سایت جامع پرستاری از سوی دفتر پرستاری وزارت بهداشت راه اندازی می شود.

سایت جامع پرستاری از سوی وزارت بهداشت راه اندازی می شود

 محمد علی چراغی در گفت و گو با خبرنگار نظام پرستاری با اعلام این خبر، افزود: راه اندازی سایت جامع پرستاری از برنامه های آینده دفتر پرستاری وزارت بهداشت است تا بتوانیم اطلاعات مربوط به سیستم آموزشی پرستاری را طی 30 سال گذشته کسب و به روز کنیم. 

وی خاطرنشان کرد: این سایت هم اکنون در دست راه اندازی است و اقدامات اولیه آن نیز در این زمینه انجام شده است.

چراغی با بیان اینکه آمار روشن و مشخصی از تعداد و وضعیت جامعه پرستاری کشور وجود ندارد، افزود: متأسفانه تعداد دقیق پرستاران در ابعاد مختلف آموزشی و درمانی مشخص نیست. از سوی دیگر تعداد زیادی از پرستاران با فاصله گرفتن از بالین در بخش های ستادی مشغول فعالیت های دیگر شده اند.

وی تأکید کرد: اصولاً تصمیم سازی ها و سیاستگذاری ها به ویژه در حوزه های کلان نظام سلامت نیازمند وجود آمارهای شفاف از جامعه هدف است. بنابراین باید به سمتی پیش برویم که اطلاعات شفاف و آمار دقیقی از پرستاران کشور در تمام ابعاد و مجموعه ها کسب  کنیم تا در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها موفق عمل کنیم. 

مشاور وزیر بهداشت در امور پرستاری با بیان اینکه خوشبختانه مراحل زیرساخت راه اندازی این سایت جامع در حال انجام است، تأکید کرد: این سایت شامل بخش دریافت اطلاعات و آمار، برنامه های آموزشی، روابط عمومی، روابط بین الملل، پژوهش، آموزش، مدیریت، خدمات در عرصه و ... است.

وی افزود: ارتباط با پرستاران از طریق این سایت به صورت متقابل و متعامل پیش بینی شده است تا بتوانیم به صورت مستقیم، سریع و آسان در جریان مسائل پرستاران و همکاران سراسر کشور قرار گیریم.


EJVRXQGVUF \RXUPXVLFORRS !