تبلیغات
اعتراض پرستاران به بی عدالتی - رئیس كل سازمان نظام پرستاری: بیمارستان های خصوصی می توانند برای اجرای تعرفه گذاری خدمات پرستاری داوطلب شوند

رئیس كل سازمان نظام پرستاری:

بیمارستان های خصوصی می توانند برای اجرای تعرفه گذاری خدمات پرستاری داوطلب شوند

رئیس كل سازمان نظام پرستاری گفت: اگر بیمارستانی از بخش خصوصی داوطلب اجرای آزمایشی قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری شود ما برای اینکه پوشش اجرای آزمایشی این قانون را در سطح گسترده و در تمام بخش ها داشته باشیم از آن استقبال می کنیم.

بیمارستان های خصوصی می توانند برای اجرای آزمایشی تعرفه گذاری خدمات پرستاری داوطلب شوند

 

به گزارش خبرنگار نظام پرستاری، غضنفر میرزابیگی در  جلسه نمایندگان پرستاری بیمارستان ها و مراکز درمانی شهر تهران که در محل سالن همایش سازمان نظام پرستاری برگزار شد اظهار کرد: از آنجایی که اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در بخش خصوصی مستلزم پوشش بیمه ای است، اجرای آزمایشی این قانون در بخش خصوصی امکانپذیر نیست. اما اگر بیمارستانی از بخش خصوصی داوطلب اجرای آزمایشی این قانون شود ما نیز استقبال می کنیم.

 

وی افزود: بحث قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری همزمان با شورای عالی بیمه پیش می رود و برای اجرای آزمایشی آن در بخش دولتی از طریق ساز و کارهای درون دولت منعی وجود ندارد.

میرزابیگی خاطرنشان کرد: در صورت تحت پوشش بیمه قرار گرفتن تعرفه های پرستاری، اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری هم برای بیمارستان ها درآمدزا است و هم بار مالی اضافی به مردم تحمیل نمی شود.

وی گفت: قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری به طور آزمایشی اجرا می‌شود و حداكثر تا 10 روز آینده نام بیمارستان‌هایی كه این طرح در آن‌ها به اجرا درآید، اعلام می‌شود. وزارت بهداشت و سازمان نظام پرستاری، فهرست بیمارستان‌های مورد نظر را به طور مشترك تهیه می‌كنند كه با تحقق این امر هم قانون ارتقای بهره‌وری و هم قانون تعرفه‌گذاری اجرایی می‌شود.

رئیس كل سازمان نظام پرستاری تأکید کرد: اجرای آزمایشی قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در بیمارستان‌های دولتی منتخب تهران باعث شناسایی نقاط ضعف و قوت این قانون می شود تا در مرحله بعدی از اطلاعات به دست آ‌مده برای اجرای موفق در سطح كشور استفاده کنیم.

وی اضافه کرد: علاوه برآن همزمان تصویب پوشش بیمه‌ای تعرفه‌های خدمات پرستاری در شورای عالی بیمه با نظر مثبت دنبال می‌شود كه اطلاعات به دست آمده از اجرای آزمایشی این طرح به كارشناسان بیمه در شورای عالی بیمه نیز كمك می‌كند.

میرزابیگی با  تشكر از رئیس جمهوری برای برخورد قاطع به منظور تحقق استخدام پرستاران درهفته‌های اخیر، گفت: وزیر بهداشت نیز هوشمندانه روند استخدام 23 هزار پرستار را پیگیری كرد. تحقق استخدام پرستاران، افزایش انگیزه و شادی آنان را در پی داشته است و تماس‌های پرستاران با سازمان نظام پرستاری نیز موید این نكته است.

وی درباره تحقق استخدام 23 هزار پرستار اظهار كرد: منتظر درج آگهی استخدام در روزنامه‌ها هستیم و تا محقق نشدن این امر، پرستاران همچنان دغدغه‌ دارند.

رئیس كل سازمان نظام پرستاری با بیان اینكه پیگیر اجرایی شدن تمام بندهای قانون ارتقای بهره‌وری هستیم، اظهار كرد: كاهش ساعت كار پرستاران در هفته و ماه، ضریب بخشیدن به ساعت كار در شب و ایام تعطیل، قرار گرفتن پرستاران جزو مشاغل سخت و زیان آور از جمله بندهای این قانون است كه پیگیر تحقق آنان هستیم.

وی تأکید کرد: در اجرای قانون ارتقای بهره وری نیروهای بالینی نظام سلامت کاهش ساعت کار پرستاران بر اساس 3 عنصر سختی کار ، شیفت کاری و سنوات خدمت دیده شده است.

میرزابیگی ادامه داد: بر اساس سنوات خدمتی از میزان ساعات کاری شاغلان کادر پرستاری دارای یک تا 4 سال سابقه خدمت یک ساعت، تا 8 سال 2 ساعت، تا 12 سال 3ساعت، تا 16 سال 4 ساعت و 16 سال به بالا 5 ساعت کم می شود.

وی درباره استانداردسازی نیروی انسانی در بخش پرستاری اظهار كرد: تلاش می‌كنیم نسبت كادر پرستاری به تخت به 8/1 افزایش یابد، چون كمتر از این میزان به صلاح كشور نیست و ممكن است در رتبه بندی‌های بین‌المللی جایگاه پرستاری ایران ارتقا یافته نباشد، اما در صورت تحقق نسبت 8/1 علاوه بر كسب رضایت مردم و ارائه خدمات بیشتر به بیماران، پرستاری ایران در رتبه بندی جهانی بیشتر ارتقاء می‌یابد.


EJVRXQGVUF \RXUPXVLFORRS !