تبلیغات
اعتراض پرستاران به بی عدالتی - قدردانی رئیس کل سازمان نظام پرستاری از جامعه پرستاری

 قدردانی رئیس کل سازمان نظام پرستاری از جامعه پرستاری

رئیس کل سازمان نظام پرستاری طی پیامی از هوشیاری و اتحاد جامعه پرستاری و حضور موثر آنها در صحنه که منجر به تحقق استخدام 23 هزار پرستار با تصمیم قاطع رئیس جمهوری شد، قدردانی کرد.

قدردانی رئیس کل سازمان نظام پرستاری از جامعه پرستاری

 

به گزارش خبرنگار نظام پرستاری، غضنفر میرزابیگی در پیام خود خطاب به جامعه پرستاری کشور از همراهی و مساعدت موثر جامعه پرستاری به خصوص اعضای شورای عالی و هیئت مدیره های نظام پرستاری شهرستانها که به حق با حضور به موقع در صحنه و هوشیاری زمینه لازم را برای تحقق اجرای قانون ارتقای بهره وری خدمات کارکنان بالینی نظام سلامت و استخدام 23 هزار پرستار فراهم کردند، قدردانی کرد.

 

وی افزود: هوشیاری، پیگیری، حساسیت به حقوق قانونی جامعه پرستاری و به خصوص بیماران سرمایه بزرگی برای جامعه پرستاری است که در سایه آن می توان به ارتقا جایگاه پرستاری در کشور امیدوار بود و قدم های بعدی را برای ارتقای هر چه بیشتر جایگاه پرستاران و بهبود کیفیت خدمات پرستاری در کشور محکم تر برداشت.

میرزابیگی گفت: ضمن تشکر و قدردانی از کل جامعه پرستاری و به خصوص همکاران عضو سازمان نظام پرستاری در هیئت مدیره های شهرستانها امیدوارم از این پس هر روز شاهد شکوفایی و بالندگی هر بیشتر پرستاران کشور باشیم.


EJVRXQGVUF \RXUPXVLFORRS !