تبلیغات
اعتراض پرستاران به بی عدالتی - کمبود پرستار
جمعه 14 آبان 1389

کمبود پرستار

   نوشته شده توسط: محمد یزدانی    

كمبود شدید پرستار، ضرورت استخدام پرستاران جدید را اثبات می كند


رییس شورای عالی نظام پرستاری گفت: دستور رییس جمهوری مبنی بر استخدام پرستاران و آمارهای موجود مبنی بر كمبود شدید پرستار در مراكز بهداشتی- درمانی كشور، ضرورت استخدام پرستاران را اثبات می كند.


به گزارش روز چهارشنبه پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری، 'شمس الدین شمس' افزود: با توجه به ضرورت استخدام پرستاران، دلیلی برای مخالفت معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری به عنوان نماینده دولت در جلسات علنی مجلس شورای اسلامی وجود ندارد.
وی اظهارداشت: ایجاد فضاهای جدید بیمارستانی و تخت های جدید بدون تامین نیرو، نتیجه ای برای دولت و مردم نخواهد داشت، زیرا تا پرستاری برای كمك رسانی به مدد جو نباشد، پیشرفتی در درمان ایجاد نمی شود.
وی به حداقل استاندارد های جهانی تعداد كادر پرستار به تخت بیمارستانی اشاره كرد و گفت: اصرار ما برای استخدام پرستاران در كشور از روی احساسات و تعصبات صنفی نیست بلكه بر اساس بررسی های علمی انجام شده است.
به گفته وی، اكنون در تمام جهان، نسبت پرستاران به تخت حداقل 5/1 پرستار به هر تخت است.
رییس شورای عالی نظام پرستاری به افق چشم انداز بیست ساله اشاره كرد و افزود: اگر بخواهیم در سال 1404 به مقام اول در بین كشورهای منطقه دست یابیم، باید به بخش سلامت به عنوان یكی از محورهای توسعه كشور و بكار گیری نیروی انسانی برای تحول و گسترش آن اقدام كنیم.
وی با بیان اینكه در برنامه پنجم توسعه افزایش 32 هزار تخت بیمارستانی پیش بینی شده است، خاطرنشان كرد: بر اساس این برنامه، اگر این رقم را در 5/1 ضرب كنیم باید معادل آن، كادر پرستاری كار بگیریم.
شمس گفت: در آینده، دو راه بیشتر نداریم یا باید از توسعه تخت ها و بخش های بیمارستانی صرف نظر كنیم یا راهی جز استخدام نیروی انسانی نداریم كه در غیر این صورت، با كمبود كادر پرستاری روبرو خواهیم شد.
وی با اشاره به افزایش نرخ بیماری های غیر واگیر و افزایش میانگین طول عمر و لزوم مراقبت از جمعیت مسن كشور، تاكید كرد: توسعه و گسترش تخت های بیمارستانی و بخش های مراكز درمانی انكار ناپذیر است و باید به صورت همزمان، نیروی مورد نیاز این بخشها تامین شود.
رییس شورای عالی نظام پرستاری ادامه داد: از سوی دیگر قانون ارتقای بهره وری پیشنهاد دولت بوده و شخص رییس جمهوری از آن حمایت كرده و با اكثریت آرای نمایندگان به تصویب رسیده است.
شمس گفت: اجرای این قانون، كاهش ساعت كار پرستاران را به دنبال دارد و دادن اضافه كار به آنان با روح قانون ارتقای بهره وری در تضاد است.
وی خاطرنشان كرد: بنا داریم با اجرای قانون ارتقای بهره وری فرصت بیشتری برای استراحت به پرستاران بدهیم تا شاداب و با روحیه قوی بر بالین بیمار حاضر شوند و از میزان خطاهای شغلی ناشی از خستگی و ازدیاد ساعت كار پرستاران كاسته شود.
رییس شورای عالی نظام پرستاری افزود: اكنون پرستاران نگران تعیین تكلیف نهایی اجرای قوانین استخدام هستند كه امیدواریم نماینده دولت با اعلام نظر موافق و تقبل بار مالی برای استخدام پرستاران، این دغدغه جامعه پرستاری را برطرف كند.


EJVRXQGVUF \RXUPXVLFORRS !