تبلیغات
اعتراض پرستاران به بی عدالتی - ساعت کار پرستاران بیمارستان طالقانی چالوس به 191 ساعت در ماه افزایش یافت

بر خلاف قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی

ساعت کار پرستاران بیمارستان طالقانی چالوس به 191 ساعت در ماه افزایش یافت

در پی اقدام برخی دانشگاه های علوم پزشکی کشور برای افزایش ساعت کار پرستاران، ساعت کار پرسنل بیمارستان آیت الله طالقانی چالوس نیز از 176 ساعت به 191 ساعت افزایش یافته است.

ساعت کار پرستاران بیمارستان طالقانی چالوس به 191 ساعت در ماه افزایش یافت

 

به گزارش خبرنگار نظام پرستاری، جمعی از پرسنل درمانی شاغل در بیمارستان آیت الله طالقانی چالوس در نامه ای به سازمان نظام پرستاری پیگیری رفع مشکل افزایش ساعت کار خود را خواستار شده اند.

 

در این نامه با اشاره به بندهای قانون ارتقای بهره وری نیروهای بالینی نظام سلامت در خصوص در نظر گرفتن ضریب 5/1 برابری برای شیفت های شب و ایام تعطیل تأکید شده است: این در حالی است که نه فقط این قانون اجرا نمی شود بلکه از شیفت شب 5/1 ساعت و از شیفت عصر یک ساعت کسر شده و به جای آن شیفت اضافه برای کادر پرستاری تعیین شده است.

بر این اساس از آبان امسال مقرر شده که 4 شیفت به تعداد شیفت های موظفی پرسنل دارای سابقه کمتر از 15 سال افزوده و در صورت کمبود شیفت از مرخصی استحقاقی آنان کسر شود.

بر اساس این گزارش ساعت کار پرستاران دارای سابقه کمتر از 15 سال به 28 شیفت یعنی 191 ساعت افزایش یافته است.

کاهش 5/1 ساعتی شیفت شب و یک ساعتی شیفت عصر در این بیمارستان در حالی صورت گرفته که ساعت کاری پرسنل تغییری نکرده و این موضوع فقط در محاسبه ساعت های کاری کسر می شود.

این تصمیم موجب اعتراض پرستاران شاغل در این بیمارستان شده که برنامه چندین بخش این بیمارستان نیز به وزارت بهداشت و سازمان نظام پرستاری ارسال شده است.

به اساس این گزارش بیمارستان آیت الله طالقانی چالوس زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی مازندران قرار دارد اما این تصمیم بر اساس بخشنامه داخلی مدیران بیمارستان و بدون اطلاع این دانشگاه صادر شده است.


EJVRXQGVUF \RXUPXVLFORRS !