تبلیغات
اعتراض پرستاران به بی عدالتی - اعتراض پرستاران قائم شهر، تهران و قزوین نسبت به موضع مخالف نمایندگان مجلس علیه پرستاران

اعتراض پرستاران قائم شهر، تهران و قزوین نسبت به موضع مخالف نمایندگان مجلس علیه پرستاران

جامعه پرستاری شهرهای قائم شهر، تهران و قزوین نسبت به مخالفت نماینده شهرشان در مجلس شورای اسلامی با استخدام پرستاران اعتراض کردند.

اعتراض پرستاران قائم شهر، تهران و قزوین نسبت به مخالفت نمایندگان مجلس با استخدام پرستاران

به گزارش خبرنگار نظام پرستاری، هیئت مدیره نظام پرستاری شهرستان قائم شهر طی نامه ای به دفتر نماینده این شهر در مجلس نسبت به موضع مخالف یکی از نمایندگان این شهر با استخدام پرستاران در هنگام تصویب برنامه توسعه پنجم اعتراض کردند. 

در این نامه آمده است: با توجه به دستور رئیس جمهوری مبنی بر استخدام 23 هزار پرستار متأسفانه هنگام بررسی این موضوع در مجلس جناب عالی با وجود رایزنی های قبلی به عنوان نماینده مخالف صحبت کردید که بر خلاف انتظار جامعه پرستاری شهرستان قائم شهر از جناب عالی بود.

در ادامه این نامه اضافه شده است: از شما به عنوان نماینده انتظار نداشتیم در مقابل پرستاران زحمتکش به این صورت مخالفت کنید و اکنون به علت همین اظهارات در بیمارستانها و مراکز درمانی و دانشگاهی جو منفی ایجاد شده است.

هیئت مدیره نظام پرستاری قائم شهر افزود: ما جمع کثیری از پرستاران از شما می خواهیم علت مخالفت خود را با استخدام پرستاران کتباً بیان کنید و از هم اکنون مخالفت صریح خود را با کاندیداتوری جناب عالی برای دوره بعد مجلس اعلام می کنیم.

همچنین تعدادی از پرستاران قزوین و تهران نیز در تماس با سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی اعتراض خود را نسبت به موضع مخالف یکی از نمایندگان شهر خود با استخدام پرستاران اعلام کردند.

در عین حال اعضای هیئت مدیره نظام پرستاری و پرستاران شهرهای زاهدان، مشهد و کاشمر نیز طی تماس با سازمان نظام پرستاری خواستند که مراتب قدردانی آنان از دفاع به حق نمایندگانشان(شهریاری، قاضی زاده و خباز) از موضوع استخدام پرستاران در مجلس که واقعاً بی توجهی به آن موجب فرسودگی پرستاران و افزایش مرگ و میر در بیمارستانها و مراکز درمانی شده است، اعلام کردند.

سازمان نظام پرستاری نیز طی نامه های جداگانه به دفتر نمایندگان این 3 شهر از دفاع آنان برای تصویب استخدام پرستاران در برنامه پنجم قدردانی کرد.


EJVRXQGVUF \RXUPXVLFORRS !