تبلیغات
اعتراض پرستاران به بی عدالتی - با فشار آوردن به مسئولان پرستاری بیمارستانها از آنها می خواهند ساعت کار پرستاران را افزایش دهند

با فشار آوردن به مسئولان پرستاری بیمارستانها از آنها می خواهند ساعت کار پرستاران را افزایش دهند.

انتقاد از اقدام برخی دانشگاهها برای افزایش ساعت کار پرستاران
دبیر کل خانه پرستار از اقدام برخی دانشگاههای علوم پزشکی کشور برای افزایش ساعت کار پرستاران خبر داد و گفت: متاسفانه جامعه پرستاری مستاصل مانده که وعده های شیرین مسئولان را باور کند یا تلاشهایی که قصد تضعیف و نابودی پرستاران را دارد.

محمد شریفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: چند سالی است که بحث کاهش ساعت کار پرستاران در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد که در نهایت قانون ارتقای بهره وری نیروهای بالینی نظام سلامت به تصویب رسید. هدف اصلی این قانون ارتقای کیفیت خدمات پرستاری از طریق کاهش ساعت کار پرستاران است که در محیط کار سخت و زیان آور خدمت می کنند.

وی با اشاره به دستور رئیس جمهوری مبنی بر استخدام 23 هزار پرستار جدید، گفت: در صورتی که قانون ارتقای بهره وری نیروهای بالینی نظام سلامت اجرایی می شد ساعت کار پرستاران به طور متوسط به 30 ساعت در هفته کاهش می یافت.

شریفی مقدم با عنوان این مطلب که هم اکنون پرستاران 44 ساعت در هفته کار می کنند، ادامه داد: متاسفانه در حالی که بحث استخدام پرستاران و اجرای قانون ارتقای بهره وری نیروهای بالینی نظام سلامت مطرح است بعضی دانشگاههای علوم پزشکی کشور همچون همدان، تهران و اهواز در صدد افزایش ساعت کار پرستاران هستند.

دبیرکل خانه پرستار افزود: خبرهایی که به ما می رسد حاکی از آن است که دانشگاهها با فشار آوردن به مسئولان پرستاری بیمارستانها از آنها می خواهند ساعت کار پرستاران را افزایش دهند.

وی با اعلام اینکه این موضوع در همدان اتفاق افتاده و دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز آن را ابلاغ کرده است، گفت: جامعه پرستاری مانده است کدام حرف مسئولان را باور کند. شعارهای بسیار زیبایی که وزیر بهداشت در دفاع از حقوق پرستاران سر می دهد یا اقداماتی که در صدد افزایش ساعت کار پرستاران هستند.

شریفی مقدم با تاکید بر ملتهب بودن جامعه پرستاری به دلیل تصمیم گیریهایی که صورت می گیرد، افزود: رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران که رئیس شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت نیز هست این موضوع را به طور بسیاری جدی دنبال می کند.

دبیرکل خانه پرستار در پایان گفت: متاسفانه جامعه پرستاری امید واهی به حل مشکلاتش از طریق سازمان نظام پرستاری دارد چون این سازمان اغلب با میانجیگری خود فقط به آرام کردن فضا بسنده کرده است. در واقع مشکلات پرستاران در این سالها نه تنها حل نشده که بدتر هم شده است.


EJVRXQGVUF \RXUPXVLFORRS !