تبلیغات
اعتراض پرستاران به بی عدالتی - دولت اعتبار استخدام پرستاران را از محل صرفه جویی ها در بودجه 90 تامین کند


عضو كمیسیون امنیت ملی مجلس:

دولت اعتبار استخدام پرستاران را از محل صرفه جویی ها در بودجه 90 تامین کند 

 عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت :از آنجایی که دستور استخدام پرستاران قبلاً از سوی رئیس جمهوری صادر شده است. دولت اید اعتبار آن را در فصل بودجه از محل صرفه جویی های بنزین یا هدفمندسازی یارانه ها تأمین کند.

دولت اعتبار استخدام پرستاران را از محل صرفه جویی ها در بودجه 90 تامین کند

  فاطمه آلیا در گفت‌وگو با خبرنگار نظام پرستاری، اظهار کرد: تصویب در پیشنهادات صحن علنی مجلس، یکی از راه های استخدام 23 هزار پرستار بود که انجام نشد حالا بهتر است دولت با توجه به اینکه دستور قبلی رئیس جمهوری را دارد اعتبار استخدام پرستاران را در بودجه سالانه ببیند.

نماینده مردم تهران در خانه ملت گفت: وزارت بهداشت که لزوم استخدام پرستاران به خوبی درک می کند باید با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری، ساز و کار استخدام پرستاران را در دولت ایجاد کند و با رعایت معیارهای مورد نظر نیاز جامعه را تأمین کند.


EJVRXQGVUF \RXUPXVLFORRS !