تبلیغات
اعتراض پرستاران به بی عدالتی - دوره آموزشی «رهبری پرستاری» طی 6 ماه آینده در کشور برگزار می شود

معاون فرهنگی سازمان نظام پرستاری:

دوره آموزشی «رهبری پرستاری» طی 6 ماه آینده در کشور برگزار می شود 

 معاون فرهنگی سازمان نظام پرستاری از برگزاری برنامه آموزشی رهبری پرستاری با همکاری شورای بین المللی پرستاران ظرف 6 ماه آینده در کشور خبر داد.

برنامه آموزشی رهبری پرستاری ظرف 6 ماه آینده در کشور برگزار می شود

 

احمد نجاتیان در گفت و گو با خبرنگار نظام پرستاری با اعلام این خبر، افزود: یکی از برنامه های ICN برای توسعه پرستاری در کشورها "رهبری برای تغییر" نام دارد که به صورت کارگاه های آموزشی برای تربیت رهبر و مدیر پرستاری و تربیت مربی در 2 فاز در کشور های مختلف برگزار می شود.

 

وی افزود: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده ظرف 6 ماه آینده برنامه "رهبری برای تغییر" در ایران آغاز و نخستین کارگاه آموزشی آن برگزار می شود.

معاون فرهنگی سازمان نظام پرستاری اضافه کرد: پس از پیوستن ایران به شورای بین المللی پرستاران  (ICN)در سازمان نظام پرستاری تلاش کردیم از تمام ظرفیت های ایجاد شده برای توسعه و استانداردسازی پرستاری کشور با بهره گیری از معیارهای بین المللی استفاده کنیم.

وی تأکید کرد: طی این مدت با برقراری تعامل با ICN پروژه اصلی ما با این نهاد بین المللی با عنوان تأسیس مرکز تحقیق و توسعه ICNP در ایران آغاز شد که دستاورد بسیار خوبی برای ایران و سازمان نظام پرستاری بود.

وی اضافه کرد: پس از آن ما با شرکت در دوره ای در ژنو  طی مذاکره با مسئولان ICN برای برگزاری برنامه رهبری پرستاری در ایران توافق کردیم.

نجاتیان گفت: برنامه "رهبری برای تغییر" شامل 4 کارگاه آموزشی 5 یا 6 روزه است که هر کدام با فاصله 6 ماه برگزار می شود و در مجموع برگزاری این برنامه 5/2 سال طول می کشد.

وی خاطرنشان کرد: این کارگاه ها توسط شورای بین المللی پرستاران در ایران برگزار می شود و پرستاران طی فراخوان سازمان نظام پرستاری در این برنامه نامنویسی می کنند و پس از انجام مصاحبه،  35 پرستار در کشور برای شرکت در این دوره ها انتخاب می شوند.

 وی با بیان اینکه فراخوان سازمان نظام پرستاری بر اساس معیارهای ICN ارائه می شود، افزود: شرکت کنندگان در این برنامه، آموزش های لازم را از طریق مدرسین ICN فرا می گیرند.

معاون فرهنگی سازمان نظام پرستاری اظهار کرد: با اتمام این دوره 5/2 ساله 35 رهبر و مدیر پرستاری در ایران خواهیم داشت که قابلیت های رهبری را فرا گرفته اند و می توانند نقش بسیار مهمی در تغییر پرستاری به سوی ارتقاء و بهبود کیفیت خدمات پرستاری در کشور ایفا کنند.

وی ادامه داد: در فاصله زمانی 6 ماهه برگزاری هر کدام از این کارگاه ها نیز تکالیفی به پرستاران شرکت کننده داده می شود که بر اساس ارزشیابی پایان دوره، تعدادی از پرستاران برای ورود به فاز تربیت مربی گزینش می شوند.

نجاتیان تصریح کرد: بر اساس پیش بینی های انجام شده در فاز دوم این برنامه از بین 35 پرستار آموزش دیده 15 نفر برای گذراندن تربیت مربی انتخاب می شوند که از طریق شورای بین المللی پرستاری ( ICN) آموزش های خاصی را فرا می گیرند تا به عنوان مربی در کشور فعالیت کنند.

وی افزود: این 15 نفر برگزیده تحت لیسانس ICN آموزش می بینند و به عنوان آموزش دهندگان ICN در ایران برای گسترش آموزش در کشور مشغول به کار می شوند.

معاون فرهنگی سازمان نظام پرستاری گفت: با به ثمر رسیدن فاز دوم 15مربی فارسی زبان در کشور داریم که می توانند تحت نظارت ICN و سازمان نظام پرستاری این دوره ها را در سراسر کشور توسعه دهند.

نجاتیان افزود: در زمان حاضر مذاکرات اولیه با شورای بین المللی پرستاران صورت گرفته و پیش نویس قرارداد همکاری نیز از سوی رئیس کل سازمان نظام پرستاری امضاء و برای ICN ارسال شده که منتظر انعقاد قرارداد نهایی هستیم.

وی تسلط به زبان انگلیسی را یکی از خصوصیات پرستاران شرکت کننده در این دوره عنوان کرد و افزود: در فاز نخست این برنامه مطالب به زبان انگلیسی ارائه می شود و مدرسین ICN به زبان انگلیسی تدریس می کنند. بنابراین شرکت کنندگان باید بتوانند از منابع و آموزش ها به میزان کافی بهره مند شوند.

 معاون فرهنگی سازمان نظام پرستاری تأکید کرد: اما در فاز دوم این برنامه تمام منابع را به زبان فارسی ترجمه می کنیم و مدرسین به راحتی می توانند برای سایر همکاران کشور آموزش های لازم را ارائه دهند.

وی گفت: به شرکت کنندگانی که آموزش های لازم را در این زمینه فرا گرفته اند گواهی مربیگری رهبری در پرستاری از سوی ICN اعطا می شود و امیدوارم بتوانیم تعداد زیادی پرستار توانمند برای بر عهده گرفتن نقش رهبری در سیستم های بهداشتی درمانی و پرستاری در کشور تربیت کنیم.

نجاتیان تصریح کرد: برای برگزاری این برنامه در ایران مذاکراتی را با دفتر پرستاری وزارت بهداشت و مسئول پرستاری سازمان بهداشت جهانی در منطقه مدیترانه شرقی انجام داده ایم و موافقت آنان را برای تأمین منابع و امکانات کسب کرده ایم.


EJVRXQGVUF \RXUPXVLFORRS !