تبلیغات
اعتراض پرستاران به بی عدالتی - آمار خشونت شغلی علیه پرستاران قابل توجه است
شنبه 22 آبان 1389

آمار خشونت شغلی علیه پرستاران قابل توجه است

   نوشته شده توسط: محمد یزدانی    

آمار خشونت شغلی علیه پرستاران قابل توجه است


 

رئیس مؤسسه تحقیقات سلامت دانشگاه علوم پزشكی تهران:
آمار خشونت شغلی علیه پرستاران قابل توجه است
خبرگزاری فارس: رئیس مؤسسه تحقیقات سلامت دانشگاه علوم پزشكی تهران گفت: تكریم و اطلاع رسانی مناسب به بیماران، مدیریت خطر و كاهش خشونت شغلی به خصوص علیه پرستاران و پزشكان كه آمار آن قابل توجه است از جمله برنامه‌های وزارت بهداشت است.

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان فارس، آرش رشیدیان صبح امروز در نشست حاكمیت بالینی با محوریت بررسی مسائل مختلف از جمله كیفیت خدمات ارائه شده از طرف مراكز درمانی كه در ساختمان مركزی دانشگاه علوم پزشكی تهران برگزار شد، افزود: بحث تأمین كیفیت خدمات درمانی از جمله چالش‌های مداوم نظام‌های سلامت است و تداوم این بحث ضرورت مسئول بودن یك نظام سلامت را در پی دارد.

وی گفت: انتظار حداكثر كیفیت مطلوب با توجه به امكانات و شرایط به دلیل نداشتن حد و مرز اهمیت بسیار بالایی دارد. كیفیت جنبه‌های متعددی از جمله بحث خدمات، مصرف بهینه منابع، ارائه عادلانه خدمات، ایمنی و توجه به خواسته‌ها و انتظارات فرهنگی و مذهبی مردم را در بر می‌گیرد.

رئیس مؤسسه تحقیقات سلامت دانشگاه علوم پزشكی تهران افزود: بحث ایمنی بسیار مهم است و ایمنی یكی از بحث‌های چالشی و بسیار جدی است كه در حوزه عفونت بیمارستانی جزء شاخص‌های مهم مطرح می‌شود.

رشیدیان گفت: توجه به خواسته‌ها و انتظارات فرهنگی مردم نه تنها در نظام سلامت كشور ما بلكه در همه دنیا مطرح است و همه جنبه‌های كلی آن را در بر می‌گیرد. ایجاد محیطی كه در آن تعالی در خدمات بالینی شكوفا می‌شود، به صیانت از استانداردهای عالی خدمات می‌پردازد.

وی افزود: برای بهبود وضعیت و آگاهی از امكانات نیازمند انجام كارهایی از جمله ممیزی پرونده بیمار، رضایتمندی و ثبت شكایت، ثبت وقایع مهم برای بیماران و كاركنان بیمارستان و ثبت خطا و اشتباه هستیم.

رئیس موسسه ملی تحقیقات سلامت دانشگاه علوم پزشكی تهران گفت: تحلیل وقایع مهم، راهنماهای بالینی، مدل‌های ارتقای كیفیت،حلقه‌های ممیزی بالینی و ارتقای مداوم كیفیت از روش‌های كلی شناسایی مداخلات اصلاحی هستند. مداخلات عمومی در جهت اصلاح برای موضوعات مختلف كاربرد داشته و موفقیت در آن بستگی به میزان تجربه و نحوه بكارگیری مداخلات دارد.

وی اضافه كرد: تكریم بیمار و حقوق بیمار، اطلاع رسانی مناسب به بیماران، مدیریت خطر، كاهش خشونت شغلی به خصوص علیه پرستاران و پزشكان كه آمار آن قابل توجه است از جمله برنامه‌های ابلاغی وزارت بهداشت است.


EJVRXQGVUF \RXUPXVLFORRS !