تبلیغات
اعتراض پرستاران به بی عدالتی - اخبار
جمعه 14 آبان 1389

اخبار

   نوشته شده توسط: محمد یزدانی    

نامه استادان دانشگاه «ایران»؛ اعتراض به رفتار «غیرحرفه ای» خانم وزیر

در نامه ای که از سوی اعضای هیئت علمی دانشکده پرستاری - مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران خطاب به دکتر مرضیه وحیددستجردی ارسال شده یادآور شده است: "اعتقاد داریم این تغییرات حتی اگر بهترین چاره کاهش موازی کاری و هم افزایی دانشگاهها باشد، کاش به جای آنکه بدون مقدمه، توضیح و برنامه ریزی های لازم انجام می شد با حفظ حریم انسانها و عدم ایجاد تنش، به شکل مطلوب و موجه با همدلی و همراهی تمامی اعضای این دانشگاه انجام می شد."

در بخش دیگری از این نامه در اعتراض به انحلال صورت گرفته از سوی وزارت بهداشت خاطرنشان شده است: "ادغام زمانی موضوعیت دارد که مجموعه های ادغام شده تحت نامی جدید یا ترکیب یافته از نام این مجموعه ها شکل بگیرد حال آنکه نامی جز انحلال را نمی توان به این اقدام نسبت داد."

همچنین در بخش دیگری از این نامه نیز این تصمیم برآورده کردن هدف طرح های توسعه ای دانشگاه علوم پزشکی تهران برشمرده شده است.

دانشگاه علوم پزشکی ایران از روز شنبه ? آبان ماه ?? بر اساس ابلاغ مصوبه شماره ???/??? معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور منحل شده است. کلیه فعالیتهای بهداشتی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران واقع در استان البرز به دانشکده علوم پزشکی کرج، کلیه واحدهای بهداشتی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کلیه واحدهای آموزشی و پژوهشی و دانشجویی به دانشگاه علوم پزشکی تهران منتقل شد.


EJVRXQGVUF \RXUPXVLFORRS !