تبلیغات
اعتراض پرستاران به بی عدالتی - جلسه اضطراری شورای عالی نظام پرستاری شنبه برگزار می شود

جلسه اضطراری شورای عالی نظام پرستاری شنبه برگزار می شوددر پی حذف پیشنهاد استخدام پرستاران در مجلس

 

جلسه اضطراری شورای عالی نظام پرستاری شنبه برگزار می شود

 

در پی حذف پیشنهاد استخدام پرستاران در برنامه پنجم توسعه در صحن علنی مجلس، جلسه اضطراری شورای عالی نظام پرستاری روز شنبه(22 آبان) برگزار می شود.

  

به گزارش خبرنگار نظام پرستاری، با مخالفت دولت و مجلس برای استخدام 23 هزار پرستار، بسیاری از پرستاران کشور طی تماس با سازمان نظام پرستاری با تأکید بر کمبود شدید نیرو در بیمارستان ها، نگرانی خود را از وضعیت رسیدگی به بیماران اعلام کردند.

 

 بر اساس شواهد موجود پرستاران سراسر کشور با اعلام حمایت از سازمان صنفی خود پیگیری این موضوع را از مراجع ذیربط تا زمان رفع مشکل کمبود نیرو خواستار شده اند. 

 

در جلسه شنبه قرار است اعضای شورای عالی نظام پرستاری به نمایندگی از پرستاران ضمن بحث و بررسی درباره موضوع حذف استخدام پرستاران از برنامه پنجم توسعه، تصمیمات لازم را برای حمایت از پرستاران به منظور رفع مشکل کمبود پرستار که موجب افزایش خطاهای شغلی و افزایش مرگ و میر بیماران می شود، اتخاذ کنند.


EJVRXQGVUF \RXUPXVLFORRS !