تبلیغات
اعتراض پرستاران به بی عدالتی - عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: دولت با تقبل بار مالی استخدام پرستاران، به وعده خود عمل کند

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

دولت با تقبل بار مالی استخدام پرستاران، به وعده خود عمل کند  

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: دولت باید با تقبل بار مالی استخدام پرستاران آن را در قالب لایحه برنامه پنجم توسعه بگنجاند و به وعده خود عمل کند.

دولت با تقبل بار مالی استخدام پرستاران، به وعده خود عمل کند

 

 مسعود پزشکیان در گفت و گو با خبرنگار نظام پرستاری، افزود: اگر پیشنهاد استخدام پرستاران در لایحه برنامه پنجم توسعه آمده باشد در قالب برنامه گنجانده می شود اما بحث استخدام 23 هزار پرستار از مدت ها قبل عنوان شده و دستور اکید رئیس جمهوری را نیز برای اجرا در پی دارد.

 

 وی اظهار داشت: دولت باید تأمین اعتبار ناشی از استخدام 23 هزار پرستار را بپذیرد و  آن را در قالب لایحه برنامه پنجم توسعه مطرح کند. زیرا مجلس نمی تواند برای دولت تعهد مالی ایجاد کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار کرد: مگر می شود دولت استخدام پرستاران را جزو برنامه های آتی پیش بینی نکرده باشد و سپس آن را اجرا کند.

 

 پزشکیان در پاسخ به این پرسش که اگر دولت بار مالی ناشی استخدام پرستاران را نپذیردآیا  مجلس این پیشنهاد را تصویب می کند، گفت: زمانی که قانون دارای بار مالی است باید حتماً اعتبار ناشی از آن دیده شود تا قابلیت اجرا پیدا کند. در غیر این صورت اگر هم مجلس بدون تقبل بار مالی استخدام آن را تصویب کند. شورای نگهبان ایراد قانونی به آن وارد و به دلیل تحمیل بارمالی به دولت آن را رد می کند. بنابراین چاره ای جز اعلام موافقت دولت وجود ندارد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: مسلم است که قول رئیس جمهوری و وعده دولت در مورد استخدام پرستاران به لحاظ دارا بودن بار اخلاقی، علمی، اعتقادی و سیاسی باید اجرا شود.

پایان خبر

وی علت این قضیه را اجرا نشدن دستور رئیس جمهور عنوان کرد و افزود: باید از افراد مسئول پرسیده شود چرا دستورات شخص رئیس جمهوری را اجرا نمی کنند.


EJVRXQGVUF \RXUPXVLFORRS !