تبلیغات
اعتراض پرستاران به بی عدالتی - قاضی زاده: کشور 100 هزار پرستار کم دارد
دوشنبه 17 آبان 1389

قاضی زاده: کشور 100 هزار پرستار کم دارد

   نوشته شده توسط: محمد یزدانی    

قاضی زاده:

کشور 100 هزار پرستار کم دارد

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: ما در تأمین نیروی انسانی بخش سلامت مشکل داریم، بیش از 100 هزار پرستار در کشور کمبود داریم اما استخدام نیروی انسانی نیاز به مجوز مجلس دارد و جای آن در برنامه پنجساله خالی است.

جای استخدام پرستاران در برنامه پنجساله خالی است

به گزارش خبرنگار نظام پرستاری، امیر حسین قاضی زاده هاشمی در مجلس در جلسه علنی صبح یكشنبه به عنوان موافق با گنجاندن بحث استخدام پرستاران در برنامه پنجم توسعه استخدام سخن گفت و اظهار کرد: دولت در زمینه استخدام پرستاران قول هایی داده است که حتی وزیر بهداشت نیز انجام این کار را به نظر مجلس موکول و اعلام کرده اگر مجلس تصویب کند ما سریعاً اقدام می کنیم.

وی افزود: استخدام نیروی انسانی نیاز به مجوز مجلس دارد و جای آن در برنامه پنجساله خالی است. بنابراین از نمایندگان می خواهم به آن رأی مثبت دهند.

قاضی زاده اضافه کرد: ما در تأمین نیروی انسانی بخش سلامت مشکل داریم و در همین برنامه پنجم نیز بر حرکت نکردن به سمت خصوصی سازی و عدم واگذاری بخش سلامت تأکید کردیم. بنابراین باید برای تأمین نیروی انسانی آن نیز کمک کنیم.

وی تأکید کرد: نمایندگان با دقت رأی دهند چرا که این موضوع بسیار حساس است. جامعه پزشکی و پرستاری سراسر کشور اکنون منتظر تصمیم مجلس شورای اسلامی است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی افزود: در گام اول ما باید به سمت چشم انداز 1404 نیازهای اساسی مردم را در اقصی نقاط کشور تأمین کنیم که در قانون اساسی امنیت، آموزش و سلامت حاکمیتی دیده شده است. بنابراین دولت موظف به تأمین آن است.

وی تصریح کرد: نوع مشاغل سلامتی به صورت ارائه خدمت است و انجام خدمات و اداره مراکز درمانی نیاز به نیروی انسانی دارد.از سوی دیگر ما بیمارستان ها و بخش های جدیدی را ساخته ایم که به دلیل فقدان نیروی انسانی نمی توانیم از آن استفاده مفید ببریم.

قاضی زاده خاطرنشان کرد: امروزه عمده ترین علت خطاهای پزشکی به کمبود و قصور نیروی انسانی باز می گردد. چرا که نیروی ما مجبور است چند شب متوالی کشیک دهد. به عنوان نمونه پرستاری که در بخش های اورژانس، ICU، روانی، سوختگی، مجبور است چند برابر کار کند دچار فرسودگی جسمی می شود و برای رسیدگی به خانواده و تربیت فرزندان خود با مشکل مواجه می شود.

وی افزود: از سوی دیگر در بند 5 برنامه پنجم توسعه تأکید شده که تصدی گری های وزارت بهداشت واگذار نشود که اگر قرار است این اتفاق بیفتد و نیاز اساسی در اقصی نقاط کشور تأمین نشود پس چطور به وزارت بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی در خصوص راه اندازی نکردن درمانگاه، بیمارستان و کمبود پزشک و پرستار اشکال وارد می سازید.

وی با بیان اینکه آمارهای بین المللی در خصوص تعداد نیروی انسانی نسبت به تخت های بیمارستانی بسیار بالاتر از این ارقام است، افزود: ما باید به ازای هر تخت بیش از 5/2 نفر نیروی انسانی داشته باشیم اما ما در کمیسیون بهداشت طی بررسی های کارشناسی به این نتیجه رسیدیم که این رقم در قالب برنامه 5 ساله قابل تحقق نیست. بنابراین پیشنهاد 3/1 نیرو را مطرح کردیم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید در برنامه پنجم توسعه شبکه خدمات سلامت به لحاظ فضای فیزیکی و نیروی انسانی مستقر شود و از آن جایی که ما به دولت برای انجام این کار تأکید کرده ایم باید اجازه جذب نیروی انسانی آن را نیز به دولت بدهیم.

وی با اشاره به کمبود  100 هزار پرستار در کشور، تأکید کرد: جذب این  23 هزار پرستار نمی تواند جایگزین 100هزار نیرو شود اما تا حدودی مشکل کشور را حل می کند.

قاضی زاده خطاب به نمایندگان مجلس گفت: در زمان حاضر مشاهده می کنید که همراه بیمار به جای پرستار در بیمارستان ها حضور دارد. زمانی که ما مراقبت از 40 بیمار را بر عهده 3 پرستار  گذاشته ایم همراه بیمار مجبور است از بیمار خود مراقبت کند. بنابراین جذب نیروی انسانی ضروری است.


EJVRXQGVUF \RXUPXVLFORRS !