تبلیغات
اعتراض پرستاران به بی عدالتی - نماینده دولت در مجلس شورای اسلامی : نیازی به طرح استخدام پرستاران در برنامه پنجم نیست

نماینده دولت در مجلس شورای اسلامی :

نیازی به طرح استخدام پرستاران در برنامه پنجم نیست

نماینده دولت مخالفت خود را با استخدام پرستاران و الحاق ماده ای که به این موضوع می پرداخت اعلام کرد و گفت: زمینه های لازم برای استخدام 23 هزار نفر پرستار در حال فراهم شدن است و نیازی نیست که این موضوع در لایحه برنامه پنجم توسعه کشور آورده شود.

نیازی به طرح استخدام پرستاران در برنامه پنجم نیست

به گزارش خبرنگار نظام پرستاری، سید محمد قاسم حسینی، معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری یکشنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در جایگاه نماینده دولت گفت: ما ابتدا به دلیل ابهامات موجود در متن این پیشنهاد تصور می کردیم مورد پذیرش قرار نگیرد. هیچ گونه عدد و رقمی در این پیشنهاد ذکر نشده و در مورد منابع مالی آن نیز ابهام وجود دارد.

نماینده دولت افزود:  در پاسخ به دوستانی که به طور مکرر به فرمایشات رئیس جمهوری اشاره می کنند باید بگویم دولت بر اساس قوانین برنامه، مجوزهایی را برای استخدام در اختیار دارد که توزیع آن در بین دستگاه ها و بخش های مختلف بر اساس این برنامه بر عهده هیئت وزیران است.

وی تأکید کرد: از سوی دیگر بر اساس اصل 126 قانون اساسی مسئولیت امور نیروی انسانی و تشکیلات و استخدام با شخص رئیس جمهوری است که قول رئیس جمهوری به پرستاران در آن چارچوب است و ان شاءالله عمل خواهد شد.

نماینده دولت افزود: دربند اول این پیشنهاد باید تا پایان برنامه پنجم برای کل نیروها به ازای هرتخت بیمارستان به رقم 2 و برای پرستاران به رقم 3/1 نفر به ازای هر تخت بیمارستانی برسد در حالی که وضع کنونی ما با محاسبه نیروهای شرکتی7/2 است.

حسینی گفت: بر اساس بند اول این پیشنهاد نیاز به استخدام حدود 50 هزار نفر نیرو  داریم و در تبصره های 1 و 2 نیز باید 15 هزار و 23 هزار و در مجموع باید  88 هزار نیروی جدید استخدام شوند که با یک حساب سر انگشتی می توان بار مالی آن را محاسبه کرد.

نماینده دولت افزود: بر اساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری باید وابستگی دولت به هزینه های نفت کم شود و در همین لایحه برنامه پنجم باید 2 درصد بودجه های جاری دولت به صورت سالیانه کسر شود. پس دولت منابع مالی جذب این 88 هزار نفر را باید از کجا تأمین کند.

وی تأکید کرد: مشکل ما در بخش سلامت، آموزش و مدیریت کمبود منابع نیست بلکه بخش دولتی ما متورم است و حتی پیش بینی کرده ایم تکلیف نیروهای اضافی را تعیین کنیم.

نماینده دولت خاطرنشان کرد: مشکل ما بهره وری و بازدهی نیروی انسانی، ساختار و نظام شغلی است که اگر بتوانیم آن را بر اساس ساز و کارهای تنظیم شده در برنامه پنجم اصلاح کنیم، نیازی به تأمین نیرو به شیوه پیشنهادی مجلس وجود ندارد.

وی افزود: اگر هم نیاز به جذب نیرو وجود داشته باشد ما در ماده 55 همین لایحه استخدام را در اختیار مجلس قرار دادیم تا در سقف بودجه های سنواتی مجلس تعیین کند که چه تعداد نیرو باید استخدام کنیم.

نماینده دولت ادامه داد: یادآوری دوستان در بحث استخدام 23 هزار پرستار در تبصره 2 این پیشنهاد مطرح شده که جزو فرمایشات رئیس جمهوری نیز هست اما جذب آنان ساز و کارهای درون دولت را دارد.

وی افزود: ما نباید تعداد استخدام ها و اعداد و ارقام را به برنامه پنجم بکشانیم چرا که دست دولت بسته می شود و مغایر با اصل 126 قانون اساسی است. بنابراین دولت با آن مخالف است.


EJVRXQGVUF \RXUPXVLFORRS !