تبلیغات
اعتراض پرستاران به بی عدالتی - حذف استخدام پرستاران در برنامه توسعه پنجم و اعتراض سازمان نظام پرستاری

حذف استخدام پرستاران در برنامه توسعه پنجم و اعتراض سازمان نظام پرستاری


در پی حذف استخدام پرستاران در برنامه توسعه پنجم با رأی مخالف نماینده دولت و اكثریت مجلس، سازمان نظام پرستاری در بیانیه‌ای خواستار بازنگری در این تصمیم شد.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، در بیانیه سازمان نظام پرستاری با انتقاد از مخالفت نماینده دولت و مجلس با استخدام نیروهای بهداشتی، درمانی و به خصوص پرستاران در برنامه پنجم توسعه آمده است: بیش از شش ماه از دستور رئیس جمهور برای استخدام پرستاران می‌گذرد و همواره مسئولین دولت از جمله معاونت منابع انسانی و نظارت و راهبردی ریاست جمهوری و شخص وزیر بهداشت بر عدم وجود مجوز و لزوم تصویب قانون درمجلس تأكید داشته‌اند و پرستاران شش ماه در انتظار تصمیم امروز مجلس بوده‌اند.

سازمان نظام پرستاری به عنوان نماینده قانونی پرستاران تحت فشاراین جامعه برای پی‌گیری موضوع بوده و همواره سعی نموده است از طرق قانونی و با همدلی‌ كامل دولت و مجلس این مسئله را حل نماید ولی در این لحظه هیچ جواب قانع‌كننده‌ای برای جامعه بزرگ 160 هزار نفری پرستاران ندارد لذا سازمان در این بیانیه از روسای جمهور و مجلس برای بازنگری در این تصمیم درخواست عاجل دارد.

همچنین ضمن احترام به كلیه قوانین كشوری و فقط در چهارچوب پیگیری‌های صنفی و در جهت دفاع از حقوق مردم شورای‌عالی سازمان ضمن برگزاری جلسه‌ای اضطراری در اسرع وقت به نمایندگی از پرستاران در رابطه با مسائل جاری تصمیم‌گیری خواهد نمود.

سازمان نظام پرستاری در این بیانیه خواستار دیدار با رئیس جمهوری برای بررسی مسائل شدند.


EJVRXQGVUF \RXUPXVLFORRS !