تبلیغات
اعتراض پرستاران به بی عدالتی - تعداد پرستاران شاغل نصف نیاز كشور است
دوشنبه 17 آبان 1389

تعداد پرستاران شاغل نصف نیاز كشور است

   نوشته شده توسط: محمد یزدانی    

تعداد پرستاران شاغل نصف نیاز كشور است


دبیر كل خانه پرستار گفت: تعداد پرستاران شاغل نصف نیاز كشور است و با توجه به مشكلات جامعه پرستاری و سختی كار آنها، انتظار این بود كه امروز استخدام پرستاران در برنامه توسعه پنجم تصویب می‌شد.

محمد شریفی مقدم افزود: با تصمیم امروز مجلس استخدام پرستاران در برنامه توسعه پنجم عملاً منتفی شد و با این روند مشكلات مردم و بیماران در مراكز درمانی از این پس بیشتر خواهد شد. البته كمبود كادر پرستاری در كشور معضلی است كه طی 10 تا 15 سال گذشته وجود داشته است اما از این پس با افزایش مراكز درمانی و كاهش نسبت پرستار به تخت بیمارستانی این مشكلات بیشتر می‌شود.

وی گفت: فرمولی كه هم اكنون در خصوص بكارگیری پرستاران محاسبه می‌شود، مربوط به قبل از انقلاب است اما قبل از انقلاب عمل‌های سنگین و بزرگی مانند قلب، كبد، كلیه، انجام نمی‌شده است ولی هم اكنون این عمل‌ها در كشور صورت می‌گیرد و با توجه به توسعه پزشكی بیماران نیازمند مراقبت بیشتری هستند.

شریفی مقدم گفت: بیماران قبلاً به 4 ساعت در 24 ساعت به مراقب نیازمند بودند كه هم اكنون به 20 ساعت در 24 ساعت در بخش‌های تخصصی به مراقبت نیازمند هستند و زمانی كه نیاز مراقبت بیشتر شود، نیاز پرستاران نیز بیشتر می‌شود و كمبود نیروی پرستار بیشتر دیده می‌شود.

دبیر كل خانه پرستار افزود: نسبت تعداد پرستار به تعداد تخت مشخص می‌شود كه در استاندارد اگر بخواهیم مردم به حداقل مراقبت پرستاری داشته باشند باید به ازای هر 100 هزار نفر به 3 كادر پرستار نیاز وجود دارد. كه این رقم در كشورهای توسعه یافته به 9 در 100 هزار نفر است. كه ما به پرستار متخصص نیازمند هستیم.

وی گفت: به عبارتی دیگر جمعیت 70 میلیون نفری ایران به 210 هزار كادر پرستار نیازمند است كه در حال حاضر فقط 100 هزار نیروی پرستار نیاز دارد اگر مردم بخواهند حداقل مراقبت را دریافت كنند 100 هزار نیروی پرستار نیازمندیم.

شریفی مقدم اضافه كرد: در برنامه چهارم توسعه مجلس این اجازه داده كه سالانه 6 هزار نفر نیرو استخدام كند كه وزارت بهداشت متوسط سالانه 14 هزار نیروهای بهداشتی و درمانی را استخدام می‌كرد كه جمعا 50 درصد پرستار بود.

دبیر كل خانه پرستار افزود: در برنامه پنجم توسعه نیز بحث نیروی انسانی دیده نشده بود و در طول برنام پنجم توسعه نیروی پرستار به شاخص 1.8 پرستار به ازای هر تخت باید برسد كه در حال حاضر این شاخص بین 7 /0 تا 8 /0 به ازای هر تخت است. شاخص پیش‌بینی شده 1.8 به ازای هر تخت بود كه این شاخص باید به 1.3 در برنامه پنجم توسعه برسد. شاخصی كه در دنیا حداقل برای هر تخت 2 پرستار است.


EJVRXQGVUF \RXUPXVLFORRS !