تبلیغات
اعتراض پرستاران به بی عدالتی - مدیر کل دفتر امور پرستاری وزارت بهداشت ایران گفت: در بیمارستان های کشور سهم هر دو تخت تنها یک پرستار است

مدیر کل دفتر امور پرستاری وزارت بهداشت ایران گفت: در بیمارستان های کشور سهم هر دو تخت تنها یک پرستار است

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل ازحیات ، اعظم گیوری افزود: این در حالی است که طبق

استانداردهای جهانی، در بخش های عمومی باید به ازای هر تخت ۵/۲ پرستار فعالیت کنند.

وی با بیان اینکه تعداد پرستاران کشور درمقایسه با استانداردهای جهانی بسیار کم است، ادامه داد: کمبود نیروی

انسانی درکادر پرستاری و در نتیجه افزایش ساعت کاری آنها، سبب افت عملکرد و افزایش خطای کاری در ارائه

خدمات درمانی به بیماران می شود.

گیوری کاهش ساعات کاری پرستاران، افزایش نیروی پرستار متخصص و حرفه ای و نیز توجه ویژه به سلامت این قشر

فعال به عنوان حافظان سلامت جامعه را از مهم ترین مطالبات پرستاران و برنامه های اجرایی سازمان نظام پرستاری

عنوان کرد.

وی افزود: حل مشکلات جامعه پرستاری سبب ارتقاء کیفیت خدمات درمانی و نیز افزایش ضریب اطمینان در عملکرد

پرستاران می شود.

گیوری ادامه داد: هم اکنون با همکاری نزدیک وزارت بهداشت و سازمان نظام پرستاری تیم متحدی برای رفع مشکلات

پرستاران تشکیل شده است.


EJVRXQGVUF \RXUPXVLFORRS !